Mitsubishi Montero   (v3_w, v2_w, v4_w) parts catalog 2019

Allparts.me            
     
Home / Mitsubishi parts catalog / Montero   (v3_w, v2_w, v4_w)

   
Model From/To Volume / Number of cyl. Power, KW/HP Engine code Engine type Body
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi All-wheel Drive 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD Diesel Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T Diesel Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D All-wheel Drive (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi All-wheel Drive 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D All-wheel Drive (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi All-wheel Drive 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D All-wheel Drive (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi All-wheel Drive 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D All-wheel Drive (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi All-wheel Drive 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D All-wheel Drive (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi All-wheel Drive 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD Diesel Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T Diesel Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D All-wheel Drive (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A Diesel Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T Diesel Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Petrol Engine Closed Off-Road Vehicle


Order genuine Mitsubishi Montero   (v3_w, v2_w, v4_w) parts online with AllParts.info. Our experienced parts experts specialize in parts for your Montero   (v3_w, v2_w, v4_w) and are available by phone and email to answer your questions. OEM Mitsubishi parts are the best choice for your Montero   (v3_w, v2_w, v4_w). Browse our great Mitsubishi Montero   (v3_w, v2_w, v4_w) parts diagrams and securely order the exact parts you need from our online store. Our Mitsubishi parts online team is here to make maintenance and repair of your Montero   (v3_w, v2_w, v4_w) as simple and straightforward as possible. We keep a wide range of genuine OEM Mitsubishi parts and accessories on-hand, and our convenient shipping can get you the parts you need quickly.Aftermarket Autoparts Brands
© 2019 Allparts.me features comprehensive online catalog of genuine, OEM and aftermarket replacement parts from a wide variety of quality manufacturers. AP offers quality replacement parts and provides unique items that help to improve vehicle performance.

Home | Contact us

       
       
       Rating: 4.5 from 5 (783 reviews)

Audi parts | Acura parts | BMW parts | Buick parts | Citroën parts | Chevrolet parts | Dodge parts | Fiat parts | Ford parts | Jeep parts | GMC parts | Hyundai parts | Honda parts | Mazda parts | Kia parts | Lexus parts | Lincoln parts | Mercedes parts | Mitsubishi parts | Nissan parts | Opel parts | Peugeot parts | Pontiac parts | Renault parts | Skoda parts | Subaru parts | Suzuki parts | Toyota parts | Volkswagen parts | Volvo parts