Mitsubishi Montero   (v3_w, v2_w, v4_w) onderdelencatalogus 2019

Allparts.me            
     
Home / Mitsubishi onderdelencatalogus / Montero   (v3_w, v2_w, v4_w)
Model vanaf / naar Volume / aantal cil. Vermogen, kW / HP Motorcode Motortype Carrosserie
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi vierwielaandrijving 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD diesel APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T diesel APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D vierwielaandrijving (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
MONTERO   (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi vierwielaandrijving 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD diesel APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T diesel APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D vierwielaandrijving (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi vierwielaandrijving 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD diesel APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T diesel APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D vierwielaandrijving (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO SFX II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi vierwielaandrijving 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D vierwielaandrijving (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi vierwielaandrijving 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D vierwielaandrijving (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
PAJERO/SHOGUN Mk II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 1.8 GDi vierwielaandrijving 1997-1999 1834cc    4cyl. 96 / 131 4G93 Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) 1991-1999 2351cc    4cyl. 82 / 112 4G64 (12V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4x4 (V24C, V24W) 1990-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 TD diesel APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V44W, V24W) 1991-1999 2477cc    4cyl. 73 / 99 4D56 T diesel APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1997 2555cc    4cyl. 76 / 103 4G54 Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.6 4x4 1991-1993 2555cc    4cyl. 79 / 107 4G54 Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D vierwielaandrijving (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1994-1997 2972cc    6cyl. 133 / 181 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 1997-1999 2972cc    6cyl. 130 / 177 6G72 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C) 1990-1995 2972cc    6cyl. 110 / 150 6G72 (SOHC 12V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) D (V46W, V26W) 1993-1997 2835cc    4cyl. 71 / 97 4M40-A diesel APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) TD (V46W) 1994-1999 2835cc    4cyl. 92 / 125 4M40-T diesel APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V25W, V45W) 1994-1999 3497cc    6cyl. 153 / 208 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (SOHC 24V) Ottomotor APV gesloten
SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) V6 24V (V45W, V25W) 1997-1999 3497cc    6cyl. 143 / 194 6G74 (DOHC 24V) Ottomotor APV gesloten


Bestel echte Mitsubishi Montero   (v3_w, v2_w, v4_w) onderdelen online met AllParts.info Onze ervaren delen experts gespecialiseerd in onderdelen voor uw Montero   (v3_w, v2_w, v4_w) en zijn bereikbaar per telefoon en e-mail om uw vragen te beantwoorden OEM Mitsubishi onderdelen zijn de beste keuze voor uw Montero   (v3_w, v2_w, v4_w). Blader door onze grote Mitsubishi Montero   (v3_w, v2_w, v4_w) onderdelen diagrammen en veilig bestellen de exacte onderdelen die u nodig hebt uit onze online winkel. Onze Mitsubishi onderdelen online team is er om het onderhoud te maken en reparatie van uw Montero   (v3_w, v2_w, v4_w) zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te maken. We houden een breed scala van echte OEM Mitsubishi onderdelen en accessoires bij de hand, en onze gunstige verzendkosten kunt u de onderdelen die u snel nodig hebt.

Aftermarket Autoparts Brands
© 2019 Allparts.me beschikt over uitgebreide online catalogus van echte, OEM en aftermarket onderdelen uit een breed scala van kwaliteit fabrikanten AP biedt kwaliteit vervangende onderdelen en biedt unieke items die helpen om de prestaties van het voertuig te verbeteren.

Home | Contact us

       
       
       Rating: 4.5 from 5 (783 reviews)

Audi delen | Acura delen | BMW delen | Buick delen | Citroën delen | Chevrolet delen | Dodge delen | Fiat delen | Ford delen | Jeep delen | GMC delen | Hyundai delen | Honda delen | Mazda delen | Kia delen | Lexus delen | Lincoln delen | Mercedes delen | Mitsubishi delen | Nissan delen | Opel delen | Peugeot delen | Pontiac delen | Renault delen | Skoda delen | Subaru delen | Suzuki delen | Toyota delen | Volkswagen delen | Volvo delen